Polityka prywatności

I.Przetwarzanie danych osobowych w firmie MCD Electronics Sp. z o.o.


Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że z dniem od 28 maja 2018 r.:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MCD Electronics Sp. z o.o., z siedzibą ul. Lelewela 26, 34-300 Żywiec.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności sprzedażowej, usługowej i marketingowej. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
3. Przetwarzamy Państwa dane w kategoriach:
identyfikacyjne – niezbędne do prowadzenia działalności sprzedażowej i usługowej w tym prowadzenia zlecenia,
dane korespondencyjne: adres pocztowy, telefon i adres elektroniczny do przekazywania informacji na temat realizacji zlecenia oraz do działalności marketingowej.
4. Państwa dane zostały pozyskane:
w ramach wykonywania usługi o charakterze sprzedażowym lub serwisowym,
5. Państwa stron internetowych lub ze źródeł publicznie dostępnych.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważniane przez administratora:
pracownicy firmy MCD Electronics, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie zlecenia sprzedażowego, usługowego, czy marketingowego,
firma spedycyjna – dane przekazywane w celach wysyłki
6. Poza wyżej wymienionymi, Państwa dane nie są i nie będą przekazywane innym osobom ani podmiotom gosdarczym czy instytucjom. Nie będą także przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 lat licząc od daty wprowadzenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
8. Posiadane dane osobowe w postaci elektronicznej przetwarzane są w systemach informatycznych posiadających odpowiednie zabezpieczenia, co jest gwarancją ochrony przed niekontrolowanym dostępem osób nieupoważnionych, natomiast dokumenty w formie papierowej przechowywane są zamkniętych szafach i pomieszczeniach z ograniczonym dostępem osób nieupoważnionych. W pomieszczeniach tych zainstalowano system Kontroli Dostępu- DomitoBMS.
9. Zgodnie z art. 15 do art. 20 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 posiadają Państwo prawo do sprostowania danych, żądania ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych), dostępu do danych, przeniesienia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych i usunięcia danych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego może także skorzystać z powyższych praw w formie listownej kierując pismo na adres siedziby firmy MCD Electronics Sp. z o.o. lub na adres mailowy.
10.Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
11.Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować do działu handlowego na adres mailowy lub telefonicznie.


II. Polityka plików cookies


1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie,aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony,możliwości logowania do serwisu, utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl


Z poważaniem


MCD Electronics Sp. z o.o.