Dotacje unijne

 

MCD Electronics Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Opracowanie typoszeregu inteligentnego systemu ogrzewania i akumulacji energii opartego na gridowych powietrznych pompach ciepła" w ramach działania 1.2 "Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie inteligentnego systemu ogrzewania i akumulacji energii opartego na gridowych powietrznych pompach ciepła, wykorzystującego ekologiczny czynnik roboczy. Dzięki realizacji projektu MCD Electronics będzie w stanie wdrożyć na rynek globalny produkt posiadający przewagi technologiczne nad obecnie stosowanymi rozwiązaniami.

Całkowita wartość projektu: 1 989 908,72 PLN

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 254 151,12 PLN

 


MCD Electronics Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Opracowanie typoszeregu innowacyjnych modułowych gruntowych pomp ciepła opartych na ekologicznym czynniku roboczym" w ramach działania 1.2 "Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem typoszeregu innowacyjnych modułowych gruntowych pomp ciepła opartych na ekologicznym czynniku roboczym.

Całkowita wartość projektu: 1 483 030,79 PLN

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 930 592,38 PLN

 


MCD Electronics Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej umożliwiającej rozwój zaplecza badawczego służącego działalności innowacyjnej" w ramach działania 1.2 "Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozbudowa zaplecza badawczego firmy, w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnych produktów z branży energetycznej, medycznej oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Realizacja projektu pozwoli na opracowanie innowacyjnych i przyjaznych środowisku (przede wszystkim o zmniejszonym zużyciu energii) produktów o szerokim komercyjnym zastosowaniu.

Całkowita wartość projektu: 834 309,00 PLN

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 237 405,00 PLN

 


MCD Electronics Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Opracowanie nowej generacji innowacyjnych lamp operacyjnych stanowiących kolejny krok dla rozwoju branży medycznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie inteligentnej lampy operacyjnej.

Całkowita wartość projektu: 3 292 930,42 PLN

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 988 678,78 PLN