Współpraca

 

Współpracując z Fertis Consulting pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  w kwocie 1 255 036,48 zł na projekt
pt. „Opracowanie typoszeregu inteligentnego systemu ogrzewania i akumulacji energii opartego na gridowych powietrznych pompach ciepła