Laboratorium

Działalność laboratorium związana jest z obszarami działalności firmy

MCD Electronics dysponuje nowoczesnym laboratorium badawczym w skład którego wchodzi:

  • wielofunkcyjny generator EMC typu NSG3040 (TESEQ)
  • analizator widma typu FSL6 (ROHDE&SCHWARZ)
  • stabilizator impedancji sieci zasilającej typu HM6050-2 (HAMEG)
  • analizator mocy typu WT310 (YOKOGAWA)
  • komora klimatyczna typu PL-2KPH (ESPEC CORP)
  • tester bezpieczeństwa typu GPT9804 (GW INSTEK)
  • oscyloskopy, generatory, zasilacze, mierniki RLC itp.
  • spektrometr USB2000+XR1 do pomiarów spektralnych żródeł światła (OCEAN OPTICS)
  • luksomierz L-100 (SONOPAN)
  • aparatura pomiarowa wielkości mechanicznych (mikromierze, średnicówki, wysokościomierz, płytki wzorcowe itp.)
komora klimatyczna typu PL-2KPH (ESPEC CORP)