Dotacje unijne

 

MCD Electronics Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Opracowanie typoszeregu inteligentnego systemu ogrzewania i akumulacji energii opartego na gridowych powietrznych pompach ciepła" w ramach działania 1.2 "Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie inteligentnego systemu ogrzewania i akumulacji energii opartego na gridowych powietrznych pompach ciepła, wykorzystującego ekologiczny czynnik roboczy. Dzięki realizacji projektu MCD Electronics będzie w stanie wdrożyć na rynek globalny produkt posiadający przewagi technologiczne nad obecnie stosowanymi rozwiązaniami.

Całkowita wartość projektu: 1 989 908,72 PLN

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 254 151,12 PLN