Zapytania ofertowe UE

 

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą nowego oscyloskopu cyfrowego

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na projekt pn. „Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej umożliwiającej rozwój zaplecza badawczego służącego działalności innowacyjnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, firma MCD Electronics Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia na zakup wraz z dostawą nowego oscyloskopu cyfrowego w ilości 2 sztuk. Zapraszamy do składania ofert zgodnie z zamieszczonym Zapytaniem Ofertowym.

Pobierz PDF