CSR

Rozwijanie i inwestycje w technologie OZE

Rozwijanie i inwestycje w technologie OZE

Firma MCD Electronics od początku swojego istnienia była świadoma ochrony środowiska naturalnego. Z tego powodu od wielu lat angażujemy część naszych zasobów intelektualnych oraz finansowych w nowe technologie. Będąc świadomi swoich ogromnych możliwości w zakresie rozwoju elektroniki, mechaniki i softwar'u stale staraliśmy się proponować wiele rozwiązań, z dziedziny OZE. Początkowo były to sterowniki (systemy sterowania) dla technologi solarnej, fotowoltaicznej oraz oczyszczalni ścieków. W 2015 roku zdecydowaliśmy wejść na rynek pomp ciepła oferując klientom w pełni polski i nowoczesny produkt.

Brak emisji spalin (zerowa emisja) oraz ograniczenie zużycia energii

W czasie działalności Firmy, ważną kwestią zawsze była dbałość o ekologię. Środowisko naturalne oraz jego ochrona na stałe wpisane zostało w politykę Firmy. Dlatego korzystając z zasobów środowiska naturalnego dbamy o przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju. Podjęto szereg działań mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko. Jednym z takich działań było wyeliminowanie zużycia nieodnawialnych źródeł energii takich jak węgiel kamienny oraz gaz, instalując pompy ciepła. Ze względu na świadomość, jak można dużo osiągnąć dzięki automatyce i monitoringu mediów pioniersko wdrożyliśmy innowacyjne systemy grzewcze, oparte o centrale rekuperacyjne i kaskadowy układ pomp ciepła. Dzięki odwiertom i złożom wód podziemnych chłodzimy latem budynek Firmowy nie korzystając ze standardowej klimatyzacji.

Brak emisji spalin (zerowa emisja – czysty przemysł)
Wykorzystanie technologii pomp ciepła

Wykorzystanie technologii pomp ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem w pełni ekologicznym. W procesie wytwarzania ciepła nie występują żadne negatywne zjawiska mogące choćby w najmniejszym stopniu degradować środowisko. Nie występuje tu wydzielanie spalin, czy innych związków chemicznych, jak ma to miejsce w procesie ogrzewania innymi materiałami takimi jak: olej opałowy, gaz ziemny, węgiel kamienny czy koks. Pompa ciepła nie wymaga w trakcie pracy podłączenia do komina ani do instalacji wentylacyjnej. Jej wpływ na środowisko można porównać jedynie z ogrzewaniem elektrycznym, ale koszty eksploatacyjne zdecydowanie przemawiają na korzyść pomp ciepła. Pompa ciepła to urządzenie, które wykorzystuje energię słoneczną i geotermalną zakumulowaną w powietrzu, gruncie oraz wodach podziemnych (dolne źródło ciepła).

Wykorzystanie technologii kolektorów solarnych

Kolektory słoneczne są przeznaczone do wytwarzania ciepła dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Najczęściej jednak instalacje solarne znajdują zastosowanie dla podgrzewania CWU ze względu na prostotę układu i atrakcyjny koszt inwestycji. Dzięki zastosowaniu autorskich rozwiązań MCD Electronics wykorzystuje jednocześnie technologie pomp ciepła wraz energią słoneczną tworząc idealny proekologiczny układ.

Wykorzystanie technologii kolektorów solarnych
Zielony dach

Zielony dach

Dzięki zaprojektowaniu ogrodu dachowego, chronimy jego membranę przed ekstremami temperaturowymi oraz gradem. W czasie opadów zatrzymuje około 50% wody, dzięki czemu zostaje zmniejszona ilość wody opadowej odprowadzanej do kanalizacji o około 50%. Zieleń zwiększa również odporność ogniową oraz doskonale tłumi hałas. Dodatkowo zielony dach efektywnie ochładza budynek w czasie wysokich temperatur. Dodatkowym atutem zielonego dachu w MCD Electronics jest jego usytuowanie. Jest on doskonale widoczny z sali demonstracyjno-szkoleniowej, z której można wyjść na ten swoisty taras.

Zbiornik na deszczówkę (PPOŻ)

Innym działaniem pro-środowiskowym było wybudowanie zbiornika PPOŻ, dzięki któremu Firma nie odprowadza wód deszczowych do kanalizacji tylko trafia do zbiornika. W przypadku intensywnych opadów, kiedy zbiornik nie będzie w stanie przyjąć większej ilości wody, zamontowany jest układ rozsączania wody do gruntu. Dzięki temu, nadmiar wody nadal nie będzie odprowadzany do kanalizacji co pozwala na zmniejszenie ilości podtopień lokalnych i zjawisk powodziowych. Zbiornik został zaprojektowany tak aby pełnił również funkcję estetyczną i wizualnie kojarzył się z oczkiem wodnym.

Zbiornik na deszczówkę (PPOŻ)
Pełna segregacja śmieci

Pełna segregacja śmieci

Od wielu lat MCD Electronics wzięło pełną odpowiedzialność za wytwarzane odpady i wprowadziło pełną segregacje śmieci. Firma stara się nie wpływać negatywnie na otoczenie poprzez ograniczenie lub likwidację odpadów u źródła ich powstawania, sortowanie materiałów w maksymalnie szerokim spektrum, realizacje projektów ekologicznych we wszystkich procesach, korzystanie z najnowocześniejszych osiągnięć techniki pod względem ochrony środowiska.

Wspieranie młodych w wejściu na rynek pracy (staże)

Od wielu lat staramy się być pomostem dla ,,świeżych" absolwentów studiów, techników. W kandydatach staramy się dopatrzeć czegoś więcej niż doświadczenia w innych Firmach. Dlatego przyjmujemy wielu absolwentów bez doświadczenia jeżeli tylko wykazują oni chęć, zapał do pracy oraz pozytywne nastawienie. Propozycje staży skierowane są do studentek/studentów i absolwentek/absolwentów kierunków studiów inżynierskich (związanych w szczególności z informatyką, elektroniką, automatyką, robotyką, elektrotechniką, mechatroniką, chłodnictwem i ciepłownictwem, mechaniką i budową maszyn, metrologią, fizyką i matematyką).

Wspieranie młodych w wejściu na rynek pracy (staże)
Wspieranie młodych w obraniu ścieżki życiowej (praktyki)

Wspieranie młodych w obraniu ścieżki życiowej (praktyki)

Dzięki współpracy z lokalnym szkolnictwem technicznym przyjmujemy wielu praktykantów kierunków związanych z naszym profilem działalności. Jesteśmy świadomi, że tylko szeroko zakrojona współpraca szkolnictwa i przemysłu da młodym ludziom szanse na start na rynku pracy. Ponadto, mając na uwadze, że są to najczęściej pierwsze praktyki młodych ludzi, staramy się aby ich program był jak najszerszy. Pozwala to młodemu człowiekowi określić co mu się podoba, co nie i dzięki nam podjąć długofalowe decyzje co do rozwoju w przyszłości.

Przeciwdziałanie stereotypom ze względu na płeć w pracy

Pomimo jednoznacznych skojarzeń elektroniki i mechaniki z płcią męską, od kilku lat staramy się przeciwdziałać takim stereotypom. Dzisiejszy rozwój przemysłu np. mechanicznego pozwala na swobodną prace na takich maszynach jak frezarka czy tokarka CNC zarówno kobiet jak mężczyzn. Ponadto kładziemy nacisk, aby wszystkie zespoły pracownicze były mieszane gdyż cenimy opinię z różnych perspektyw.

Przeciwdziałanie stereotypom ze względu na płeć w pracy
Wspieranie lokalnego szkolnictwa zawodowego i technicznego

Wspieranie lokalnego szkolnictwa zawodowego i technicznego

Dysponując zapleczem technologicznym od wielu lat staramy się wspierać lokalne techniczne szkolnictwo. W tym celu niejednokrotnie dostarczyliśmy szkołom nasze produkty z automatyki domowej (inteligentne instalacje) oraz dokonaliśmy zakupy sprzętu który wpierał uczniów w nauce.

Ponadto wspieramy szkolnictwo m.in. przez:

  • uczestnictwo w imprezach, np. Nocy Naukowców;
  • pokazy linii produkcyjnej, technologii;
  • współprace z kuratorium oświaty.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Praca w MCD Electronics wiążę się z ciągle zmieniającymi projektami. Poza standardowymi, dużymi projektami Firma otwarta jest również na małe, niszowe zlecenia (także wewnętrzne), których realizacja ma za zadanie zwiększać potencjał umysłowy pracowników. Takie projekty, mimo braku opłacalności są niekiedy znacznie bardziej efektywne niż oferowane na rynku szkolenia. Ponadto Firma dba aby pracownicy ciągle pracowali przy kilku projektach jednocześnie. Wiążę się to z bardzo szerokim spectrum oferowanych produktów. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu odnosi się również do pracowników Działu Produkcji. W tym celu, ustanowiono system przejść który polega na ,,migracji” pracowników na różnych stanowiskach. Zwiększa to potencjał pracowników oraz pozwala im się odnaleźć w różnych sytuacjach.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu